මම යන එන තැන්

Saturday, February 6, 2016

ඔන්න මමත් ලියන්න කියල සුජානාම් උනා මම අද පටන් බොලලට කතා ගොඩක් කියනවා .අහන්න සුජානාම් වෙන්නකෝ එහෙනම්.

1 comment:

  1. OK, All the best.
    පටන් ගන්න ලේසියි දිගටම කරගෙන යන එක තමයි අමාරු වැඩේ.
    ජයවේවා!

    ReplyDelete